SzolgáltatásainkSSM

SSM
Securitatea și Sănătatea în Muncă este sistemul cerințelor de siguranță și sănătate ocupațională referitoare la executarea activităților în cadrul organizației în cauză, respectiv cel al prevederilor legislative, instituționale și organizatorice în așa fel încât acestea să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

PSI-SU

PSI-SU
Apărarea împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență este o activitate de importanță vitală în cadrul unei întreprinderi. Lipsa instruirilor și a pregătirii angajaților în acest domeniu poate duce la evenimente grave cu victime sau chiar la catastrofe pentru comunitate.

Resurse umane

Resurse umane
Managementul resurselor umane presupune îmbunătățirea continuă a activității tuturor angajaților în scopul realizării obiectivelor propuse. Dintre principalele instrumente ale managementului resurselor umane sunt: interviul la angajare, fișa postului, regulamentul intern, contractele de muncă și evaluarea salariaților.

RSVTI/ISCIR

RSVTI/ISCIR
Activitatea de RSVTI se ocupă cu monitorizarea tuturor instalațiilor/utilajelor/mijloace de ridicare și sub presiune care funcționează sub incidența ISCIR. Activitatea operatorului RSVTI este foarte importantă din punct de vedere al siguranței oamenilor și instalațiilor care sunt sub incidența ISCIR.

Protecția mediului

Protecția mediului
În cadrul întreprinderilor, serviciile de protecția mediului înseamnă o activitate conștientă, organizată și instituțională care are ca scop eliminarea și prevenirea consecințelor dăunătoare rezultate din activitatea umană în economie.

EIP

EIP
Echipamentele individuale de protecție se utilizează atunci când riscurile nu pot fi limitate suficient prin măsuri tehnice sau organizatorice. Angajatorii sunt obligați să asigure echipament individual de protecție angajaților corespunzător riscului la care aceștia sunt expuși.

Marcajul CE

Marcajul CE
Marcajul CE (Conformité Européenne = conformitate europeană) înseamnă că produsele prevăzute cu acest marcaj sunt conforme reglementărilor Uniunii Europene, și pot circula liber pe piața europeană.