Prevenirea și Stingerea Incendiilor - Situații de Urgență (PSI – SU)

Întocmirea documentațiilor în domeniul PSI – SU             Servicii periodice             Autorizație PSI            


SSM-SIU PSI-SU MURES TARGU-MURES

Conținutul dosarului cu documentația completă este următoarea:

 

 • Dosar dispoziții PSI – SU
 • Dosar de instrucțiuni generale și specifice
 • Dosar tematici de instruire pentru toate fazele instruirii: introductiv general, la locul de muncă și periodic
 • Planul de apărare împotriva incendiilor
 • Fișa obiectivului
 • Instrucțiuni situații de urgență – calamități naturale
 • Dosar privind regimul substanțelor periculoase
 • Registrul privind lista operatorilor economici cu care ai contracte de închiriere
 • Registru de evidență a verificărilor mijloacelor de intervenție, utilajelor ce pot genera incendii și a mijloacelor de intervenție: splinkere, hidranți, instalații gaze, climatizare, exhaustare
 • Registru de evidență a verificărilor mijloacelor de avertizare: detectoare incendiu, detectoare de fum, detectoare de gaz
 • Registru de evidență a permiselor de lucru cu foc
 • Registru de evidență exerciții de intervenție efectuate
 • Formular convenție PSI – SU
 • Formular “Permis de lucru cu foc”
 • Formular raport de control extern
 • Formular raport de control intern
 • CD cu legislația completă în domeniu