Protecția mediului


             


Protectia mediului Gestionarea deseurilor SSM-SIU Mures

Serviciile noastre:

 

  • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate
  • Identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea la prevederile legislației de mediu în vigoare
  • Elaborarea și menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor
  • Întocmirea și transmiterea raportărilor lunare / anuale către autoritatea competentă de protecţie a mediului
  • Calculul sumelor datorate la Fondul Pentru Mediu si întocmirea lunară a declarațiilor
  • Asigurarea relației permanente cu autoritățile de protecția mediului
  • Instruirea personalului privind obligațiile proprii de protecția mediului