Securitate și sănătate în muncă (SSM)Structura documentației obligatorii în domeniul SSM cuprinde în principal următoarele dosare:

 

 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
 • Planul de prevenire și protecție
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă
 • Tematica de instruire pentru instruirea introductiv generală
 • Tematica de instruire pentru instruirea la locul de muncă
 • Tematica de instruire pentru instruirea periodică
 • Acordarea primului ajutor
 • Propunere de semnalizare de securitate
 • Decizii în domeniul Securității și Sănătății în Muncă
 • CD cu legislația specifică completă în vigoare
 • Documentația elaborată de SSM & SIU este în litera și spiritul legilor române precum și a directivelor europene
 • Suplimentar documentația se poate actualiza și cu prevederi specifice standardului OHSAS 18001