Securitate și sănătate în muncă (SSM)Coordonarea în materie de securitate pe șantier (HG 300/2006)

 

Când ai nevoie de servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate pe șantier?

 • Când ești beneficiarul lucrării
 • Când ești entitatea care își asumă această activitate (ex. antreprenor general, manager de proiect lider de asociere, etc.)

 

Serviciul de coordonare în materie de SSM prestat de către SSM & SIU constă în următoarele:

 

 • Întocmirea și depunerea declarației prealabile (dacă aceasta nu există)
 • Întocmirea Planului de Securitate și Sănătate al șantierului
 • Actualizarea Planului de Securitate și Sănătate al șantierului în funcție de evoluția lucrărilor
 • Întocmirea și ținerea la zi a registrului de coordonare a șantierului
 • Organizarea de ședințe cu beneficiarul, managerul de proiect și antreprenorii
 • Inspecții regulate în șantier
 • Verificarea și avizarea planurilor proprii de SSM ale antreprenorilor, subantreprenorilor și/sau a lucrătorilor independenți
 • Întocmirea și transmiterea proceselor verbale de constatare în urma controalelor către beneficiar sau managerul de proiect
 • Întocmirea dosarului de intervenții ulterioare
 • Întocmirea și/sau avizarea convențiilor de SSM dintre antreprenori