Securitate și sănătate în muncă (SSM)Cercetarea evenimentelor:

 

 • Comunicarea evenimentului către ITM (dacă acest lucru nu s-a realizat)
 • Redactarea notei de constatare la fața locului și a deciziei de formare a comisiei de cercetare
 • Luarea și tehnoredactarea declarațiilor martorilor și a celor implicați în accident
 • Efectuarea de poze, schițe sau însemnări la fata locului
 • Reconstituirea evenimentului dacă situația o impune
 • Colaborarea cu unitățile medicale (SMURD, Spitalul Clinic Județean – locul unde a fost/este internată victima)
 • Colaborarea cu instituțiile statului (ITM, Casa Județeană de Pensii, Poliție, etc.)
 • Întocmirea procesului verbal de cercetare a evenimentului
 • Întocmirea dosarului complet de cercetare a evenimentului, multiplicarea lui în cel puțin 3 exemplare și depunerea lui la ITM în vederea avizării
 • Complectarea FIAM – ului la finalizarea cercetărilor

 

Servicii opționale post eveniment

După finalizarea cercetării vom elimina cauzele sau faptele primare care au dus la

producerea accidentului în unitatea ta prin:

 • Reevaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
 • Actualizarea planului de prevenire și protecție
 • Reinstruirea întregului personal
 • Împlementarea în unitatea ta a programului de motivare/sancționare a personalului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete)
 • Elaborarea politicii unității în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Rezolvarea măsurilor dispuse în urma cercetării de către inspectorii ITM