Aveți nevoie de autorizație privind securitatea la incendiu (PSI)?

 

Nu știți de unde trebuie să începeți?

Urmați pașii de mai jos și veți putea dobândi autorizația PSI!

 

Pasul 1.

Decideți după tabelul de mai jos!

Firma Dvs. are nevoie de autorizație PSI?

1. Clădiri

NR.

DENUMIRE

EXPLICAȚII ACTUALIZATE

EXPLICAȚII ANTERIOARE

a.

Încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită

indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie 

(față de vechea reglementare, nu mai scrie că este vorba de clădiri civile)

b.

Definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”

indiferent de aria construită ori de destinaţie 

(de asemenea, precizarea ”civile” a fost eliminată)

c.

În care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca “săli aglomerate”

indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie

 

d.

De locuit colective, noi sau existente,

cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde 

(până pe 15 august, legislația făcea referire la un regim de înălţime egal sau mai mare de parter + trei etaje, la care se amenajau sau se realizau mansarde sau supraetajări)

e.

Pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp 

(până acum, avizarea și autorizarea erau necesare indiferent de aria construită)

f.

Pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului

cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor 

(înainte de modificări, se făcea referire la lăcașurile de cult și spațiile de cazare aferente, indiferent de arie sau numărul de persoane, exceptate fiind doar casele parohiale)

g.

Agrozootehnice sau agroindustriale, închise

 

cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor 

(la excepții au fost adăugate depozitele de furaje fibroase)

h.

De depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

   

2. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

NR.

DENUMIRE

EXPLICAȚII ACTUALIZATE

EXPLICAȚII ANTERIOARE

a.

Comerţ,

 

 

sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective,

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp 

 

 

 

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp 

(inițial, aria minimă era de 400 mp și era precizat că este vorba de clădiri cu funcțiuni mixte)

 

(inițial, aria minimă era de peste 50 mp)

b.

Alimentaţie publică

 

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp

 

c.

Birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp

 

d.

Îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici 

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp

(față de peste 400 mp, cât era până acum)

e.

Învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp 

(înainte, obligația era valabilă indiferent de arie)

 

f.

Gară, autogară şi aerogară

 

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

(înainte, obligația era valabilă indiferent de arie)

g.

Cultură,

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

 

h.

Parcaj

cu peste 10 autoturisme 

(până pe 15 august, era vorba și de clădiri/spații pentru întreținere și reparare a mașinilor)

 

i.

Centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare

 

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp

(au fost eliminate piscinele exterioare)

(prevederea referitoare la spațiile din clădirile de locuit colective nu exista înainte);

j.

Primire turistică, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora 

cu mai mult de opt camere şi/sau 16 locuri 

(înainte de modificare era vorba de peste trei camere și/sau șase locuri)

(față de vechea reglementare, au fost eliminate campingurile, pensiunile agroturistice, apartamentele de închiriat şi camerele de închiriat)

k.

Producţie sau depozitare,

 

sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective,

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp

cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp 

(față de 400 mp, cât era înainte)

(înainte, obligația era valabilă indiferent de suprafață)

3. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp.

4. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

NR.

DENUMIRE

EXPLICAȚII ACTUALIZATE

EXPLICAȚII ANTERIOARE

a.

Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte

   

b.

Staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)

   

c.

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale

   

d.

Lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa HG nr. 571/2016

   

5. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior, ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber. (Până zilele trecute, pragul de avizare al amenajărilor sportive în aer liber era stabilit la 2.500 de locuri pe scaune.)

Clădiri și amenajări supuse doar autorizării

1. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

NR.

DENUMIRE

EXPLICAȚII ACTUALIZATE

EXPLICAȚII ANTERIOARE

a.

Sisteme de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule  care nu sunt amplasate în stații mixte;

cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă

(față de 3 mc echivalent apă, cât era înainte)

b.

Staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule

cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc

 

c.

Alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor – sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei

 

 

d.

Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori

cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPL 

(în baza regulilor vechi, exista doar limita maximă, nu şi cea minimă)

e.

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi

 

 

2. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp. (Înainte nu era precizat că este vorba de construcții/amenajări în aer liber.)

(Sursa: Monitorul Oficial, Partea I, nr. 628 din 16 august)

Pasul 2.

Dacă:

  • aveți nevoie de autorizație, urmați pașii următori:

                       ↓

  1. Set formulare autorizație (cerere tip)

  2. Aviz PSI (original și copie) dacă nu aveți aviz PSI acesta trebuie obținut prima oară, vedeti cele 3 situații de mai jos ! *

  3. Documentație vizată spre neschimbare (memorii, planse, etc.)

  4. Scenariu de securitate la incendiu

  5. Referat verificator

  6. Autorizație de construcție (copie)

  7. Proces verbal de recepție lucrări (copie)

Pasul 3.

* !!! Aviz PSI

I. Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:

– certificatul de urbanism – doua exemplare în copie;

– documentația tehnică, cuprinzând memoriu tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu,

– scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate – doua exemplare;

– referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială “securitate la incendiu” – construcții și instalații – doua exemplare;

– planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinatați pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor – doua exemplare;

– fisa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările ulterioare, și în interiorul termenului de valabilitate a acestora – 3 exemplare.

 

II. Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza urmatoarelor documente:

– cererea-tip – doua exemplare;

– dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor – doua exemplare in copie;

– raportul de expertiza tehnică pentru cerința esențială “securitate la incendiu” privind schimbarea destinației sau avizul proiectantului inițial al construcției – doua exemplare;

– scenariul de securitate la incendiu – doua exemplare;

– planul de situatie cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinatați pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor – doua exemplare;

– documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațada și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, dupa caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor – doua exeplare;

– opisul cu documentele depuse – doua exemplare.

 

III. Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, in conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza urmatoarelor documente:

– cererea-tip – doua exemplare;

– dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului – doua exemplare în copie;

– planul de situație – amplasare în zonă -, cu precizarea distanțelor față de vecinătăți și a căilor de acces la drumurile publice – doua exemplare;

– opisul cu documentele depuse – doua exemplare

 

NU UITAȚI: ACCIDENTUL DOARE. PREVENIREA NU!