Securitate și sănătate în muncă (SSM)Instruirea lucrătorilor:

 

1. Instruirea Introductiv Generală

  • durata de minim 8 ore reprezentând prima zi de muncă a lucrătorului – include

verificarea cunoștințelor dobândite în urma instruirii prin testare, întocmirea fișei

individuale de instruire

2. Participarea la Instruirea la Locul de Muncă

  • durata de minim 8 ore reprezentând a doua zi de muncă a lucrătorului

3. Verificarea Instruirilor Periodice sub semnătură

  • frecvența verificărilor este cea conform periodicității stabilite în tematicile de instruire

4. Reinstruirea personalului

  • în cazul revenirii la muncă după un accident, dacă au apărut modificări în sistemul

de muncă, tehnologii noi, când lucrătorul a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare