Noutăți


Știi ce este CSSM (Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă)?
28.07.2016

În cadrul unității, CSSM este organismul de dezbatere între administrație și lucrători acesta creând cadrul legal pentru stabilirea și ierarhizarea priorităților în activitățile privind SSM.

Știai că CSSM:

 • se constituie în unitățile/ societățile care au mai mult de 50 de angajați

 • se desfășoară și în cazul activităților temporare cu o durată egală/ mai mare de 3 luni

CSSM este format din:

 • angajator sau reprezentantul său legal;

 • reprezentanți ai angajatorului;

 • medicul de medicina muncii;

 • reprezentanți ai lucrătorilor:

  • obligatoriu: curs SSM - 40 de ore,

  • sunt aleși pe o perioadă de 2 ani

  • numărul minim se stabilește în funcție de numărul total al angajaților după cum urmează:

Număr angajați

Număr reprezentanți

10-100

2

101-500

3

501-1000

4

1001-2000

5

2001-3000

6

3001-4000

7

Peste 4000

8

 

CSSM se întrunește trimestrial la nivelul unității în cadrul căreia se analizează despre aspecte privind SSM.

Obligațile angajatorului în raport cu CSSM:

 • furnizarea de informații despre SSM în unitate;

 • prezentarea unui raport privind SSM și trimiterea acestuia la ITM;

 • informarea CSSM privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire și protecție aferente;

 • informarea CSSM asupra stării de sănătate a personalului, plângerilor lucrătorilor privind condițiile de muncă și modul în care serviciul extern își îndeplinește atribuțiile, etc.

(Conform legii 319/2006, HG. nr.1425/2006, Cap.IV)