Noutăți


Preveniți hărțuirea !!!
06.06.2016

Cum o recunoaștem?

Hărțuirea îmbracă forme precum:

 • agresivitatea verbală,

 • agresivitatea fizică, dar și

 • izolarea socială.

La baza hărțuirii pot sta:

 • demnitatea, capacitatea profesională, viața intimă, caracteristicile fizice, rasa, sexul sau orientarea sexuală a unei persoane.

Hărțuirea poate avea efecte post - traumatice pe baza de stres, pierderea respectului față de sine, anxietate, apatie, iritabilitate, tulburări de memorie, tulburări ale somnului, probleme de digestie, chiar sinucidere.

La nivel de organizație, hărțuirea poate determina un nivel ridicat de absenteism, creșterea fluctuației de personal, eficiența și productivitate redusă.

Factorii care măresc probabilitatea de producere a hărțuirii sunt:

 • tolerarea de către organizație;

 • schimbări organizatorice rapide, nepregătite din timp, fără informarea suficientă a lucrătorilor,

 • nesiguranța locului de muncă,

 • relații încordate între angajator și angajați, nemulțumirea personalului față de stilul de conducere,

 • relații deficitare între colegi,

 • niveluri excesive de solicitare în muncă,

 • niveluri ridicate de stres legat de activitatea profesională,

 • solicitări contradictorii sau neclarități în fișa postului (ambiguități).

Cum poate fi prevenită hărțuirea la serviciu?

1. Formulați o politică pentru interacțiuni sociale pozitive:

 • încurajați un climat fără hărțuire din partea angajatorului și a angajaților,

 • evidențiați tipul de acțiuni acceptate și a celor neacceptate,

 • comunicați consecințelor nerespectării normelor și a valorilor intreprinderii, inclusiv a sancțiunilor disciplinare, prevăzute de regulamentul de ordine interioară al unității,

 • indicați locul și modul în care victimele hărțuirii pot primi ajutor,

 • garantați dreptul de a face sesizare, fără teama represăliilor de orice fel,

 • explicați procedura de efectuare a unei sesizări,

 • clarificați rolului managerului, conducătorului locului de muncă, precizați persoana de contact/ sprijin, reprezentanți sindicali numiți de către lucrători,

 • puneți la dispoziția lucrătorilor a informațiilor referitoare la serviciile de consiliere și asistența pentru victima și pentru autorul harțuirii morale,

 • păstrați confidențialitatea.

2. Îmbunătățiți climatul psihosocial:

 • oferiți posibilitatea fiecărui angajat să aleagă modul în care își realizează sarcinile de muncă,

 • reduceți volumul de activitate monoton și repetitiv,

 • furnizați informații suplimentare privind obiectivele activităților,

 • dezvoltați capacitatea de conducere,

 • evitați confuziile privind rolurile și sarcinile de muncă.

3. Creați o cultură organizațională:

 • conștientizați cu toți angajații a fenomenului de hărțuire morală și analizați periodic gradul de extindere,

 • formularea unei politici coerente, aplicabile tuturor angajaților, în același mod,

 • difuzați normele și valorile stabilite la nivelul unității, prin manuale special întocmite destinate personalului, întalniți-vă și informați-vă periodic,

 • testați periodic angajații pe tema cunoașterii normelor și valorilor unității,

 • îmbunătățiți responsabilitatea și competența conducerii în abordarea conflictelor și realizarea unei comunicări eficiente,

 • nominalizați o persoană de contact independentă, pentru angajați, în caz de necesitate,

 • implicați angajații și reprezentanții salariaților în evaluarea riscurilor și în prevenirea hărțuirii morale.

 

Crează o cultură a igienei psihologice la locul de muncă pentru reducerea apariției hărțuirii, a stresului ocupațional, în scopul creșterii stării de bine a angajaților .

(Sursa: www.avocatnet.ro)