Noutăți


Medicina muncii, Dosar medical, Fișă de aptitudine
03.08.2016

Ai primit vreodată observații la vreun control în legătură cu următoarele aspecte?

  • nu ai avut contract încheiat cu un medic de medicina muncii;

  • ai păstrat dosarul medical angajațiilor tăi în firma ta și nu la medicina muncii;

  • nu ai avut atașată o copie a fișei de aptitudine în fișa de instruire individuală și lipsea avizul medicului în fișa de instruire.

Dacă nu ai fost lămurit în legătura cu aspectele de mai sus este indicat să ai toate puse la punct, ținând seama că sunt cerințe legale!

Pentru a avea totul în regulă, respectă următoarele:

Webre Încheie un contract cu un medic de medicina muncii.

WebreExamenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.

WebreDosarul medical şi fişa de expunere la riscuri profesionale:

  • se păstrează la structura de medicina muncii (cel puțin 40 de ani ) pe durata derulării contractului cu angajatorul.

WebreFişa de aptitudine:

  • se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător;

  • la angajator se păstrează originalul în dosarul personal al salariatului, iar copia se păstrează în fișa individuală de instruire SSM (conform HG. Nr. 355/2007).