Noutăți


Mare grijă la angajarea minorilor !!!
08.08.2016

WebreESTE INTERZISĂ:

 • Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârstă de 15 ani;

 • Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, înaintea împlinirii vârstei de 18 ani.

WebreTinerii nu pot presta:

 • muncă suplimentară,

 • muncă de noapte (între orele 20:00 și 06:00).

 

În cazul tinerilor în vârsta de până la 18 ani:

 • durata timpului de muncă: de 6 ore / zi

 • pauza de masă: cel puțin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

    Între două zile de muncă:

 • tinerii * beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive,

 • copiii ** încadrați în muncă beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive.

Tinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive, de regulă sâmbătă și duminică.

 

WebreÎn situația în care tânărul cumulează mai multe funcții în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează și nu poate depăși, cumulat, durata de 6 ore.

WebreCa angajator ești obligat:

 • să asiguri tinerilor condiții de muncă adaptate vârstei lor;

 • să iei măsurile necesare pentru asigurarea securității și protejarea sănătății tinerilor;

 • să asiguri evaluarea și supravegherea sănătății tinerilor, la interval regulate, în mod gratuit și adecvat;

 • să informezi, în scris, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor angajați asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce privește securitatea și sănătatea lor.

 

Copilul care face obiectul școlarizării obligatorii pe baza de program integral poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru desfășurarea de activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Copiii în vârsta de cel puțin 16 ani, care fac obiectul școlarizării obligatorii, pe baza de program integral, pot încheia, în condițiile legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfășurarea de munci ușoare.

 

Este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care:

a) depășesc în mod evident capacitățile lor fizice sau psihologice;

b) implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidității sau având orice alt efect nociv cronic asupra ființei umane;

c) implică o expunere nocivă la radiații;

d) prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei lor de experiență ori de pregătire;

e) pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibrațiilor.

 

 

 

* Tânăr - orice persoană în vârsta de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani.
** Copil - orice persoană care nu a atins vârsta de 15 ani sau orice tânăr în vârsta de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani care face încă obiectul școlarizării obligatorii pe baza de program integral, stabilit de lege.