Noutăți


Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM!!!
14.06.2016

Fiecare lucrător trebuie să fie instruit în următoarele situații:

- la angajare atât introductiv general cât și la locul de muncă;
- la schimbarea locului de muncă sau la transfer și detașare;
- la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
- la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
- la executarea unor lucrări speciale.

 

Angajatorul are urmatoarele obligații:
- să asigure elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizației;
- să asigure elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii;
- să asigure întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de instruire a lucrătorilor în acest domeniu;
- să asigure elaborarea și să aprobe instrucțiunile proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților specifice organizației;

Aspecte privind instruirea lucrătorilor:

  1. Instruirea Introductiv Generală

  • durata de minim 8 ore reprezentând prima zi de muncă a lucrătorului – include

verificarea cunoștințelor dobândite în urma instruirii prin testare, întocmirea fișei

individuale de instruire, poate fi ținută de către serviciul abilitat extern de prevenire și protecție

  1. Instruirea la Locul de Muncă

  • durata de minim 8 ore reprezentând a doua zi de muncă a lucrătorului și este efectuată de către conducătorul locului de muncă

  1. Toate instruirile se consemnează în fișele individuale de instruire sau în fișa de instruire colectivă după caz

  • anual se face verificarea nivelului de cunoștințe în domeniul SSM prin testare scrisă, se poate face și de către serviciul abilitat extern de prevenire și protecție

  1. Reinstruirea personalului

  • în cazul revenirii la muncă după un accident, dacă au apărut modificări în sistemul de muncă, tehnologii noi, când lucrătorul a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare, se poate face și de către serviciul abilitat extern de prevenire și protecție

ATENȚIE!

Încălcarea obligațiilor legale referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se sancționează cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.

Nici o activitate nu este atât de urgentă sau de importantă, încât să nu avem timp să o facem în condiţii de siguranţă !