Noutăți


Instruirea angajaților la locul de muncă
27.07.2016

Scopul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM este:

 • însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de SSM.

Fazele instruirii:

 1. Instruirea introductiv generală (IIG)

 2. Instruirea la locul de muncă (ILM)

 3. Instruirea periodică

Instruirea introductiv generală:

 • este de a informa despre activitățile specifice unității, riscurile SSM precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul unității în general;

 • se face individual sau în grupuri de cel mult 20 persoane ;

 • durata nu va fi mai mică de 8 ore;

 • se va finaliza prin teste de verificare a cunoștințelor;

 • rezultatul testelor va fi consemnat în fișa de instruire.

     Când se face?

      -la angajare;

      -lucrătorilor detașați de la o unitate la alta;

      -lucrătorilor delegați de la o unitate la alta;

      -lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar.

Lucrătorii care nu și-au însușit cunoștințele din instructajul introductiv general nu vor putea fi angajați (art.89-Legea 319/2006).

Instruirea la locul de muncă:

 • se face după instructajul introductiv general

 • scopul: prezentarea riscurilor SSM precum și măsurile care se iau la fiecare loc de muncă

 • se face acelorași categorii de lucrători pentru care se face instructajul introductiv general, inclusiv celor care își schimbă locul de muncă în cadrul aceleași unități

 • se face de către conducătorul locului de muncă în grupe de 20 de persoane

 • durata instructajului la locul de muncă este 8 ore.

Ce va cuprinde?

Informaţii specifice locului de muncă cum ar fi:

 • evaluarea riscurilor profesionale

 • planul de prevenire și protecție

 • instrucțiuni proprii SSM

 • demonstrații practice

Instruirea periodică:

 • se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 • se face conform tematicilor de instruire aprobate de angajator.