Securitate și sănătate în muncă (SSM)Autorizarea funcționării

 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă autorizează din punct de vedere al securității și

sănătății în muncă următoarele tipuri de persoane juridice:

  • Instituțiile statului
  • Primăriile
  • Unitățile de învățământ (școli, grădinițe)
  • Societățile agricole
  • Cabinetele de avocați
  • Notariatele
  • ONG-uri

În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, angajatorul

are obligația să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia își desfășoară

activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator.

Cererea va fi însoțită de următoarele acte:

  • copii de pe actele de înființare
  • declarația pe propria răspundere din care rezultă că pentru activitățile declarate

sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul

securității și sănătății în muncă