Securitate și sănătate în muncă (SSM)1. Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – 40 ore – nivel BAZĂ cod COR 325723

– Se adresează:

 • Administratorilor de societăți care își organizează activitatea de prevenire și protecție prin asumarea răspunderii – în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici în care se desfășoară activități fără riscuri deosebite (1-9 lucrători – microîntreprindere, 9-20 lucrători, 20-49 lucrători – întreprindere mică, administratorilor care își desfășoară activitatea în mijlocul lucrătorilor și domeniul său de activitate nu se regăsește în anexa 5 din Normele Metodologice de Aplicare a Legii 319/2006 aprobată prin HG 1425/2006;
 • Tuturor celor care doresc să înceapă o carieră în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, celor care urmează să fie numiți ca reprezentanți ai colegilor de muncă în Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Conducătorilor de muncă;

 

– La ce te ajută în practică sau în carieră?

 • Organizează activității de prevenire și protecție în unitatea proprie;
 • Dobândirea calității de membru al Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă ca reprezentant al colegilor de muncă;
 • Pregătirea în vederea accesului la nivele superioare ale structurilor din domeniul Securității și Sănătății în Muncă;

 

– Cerințe de acces la curs:

 • Cerere de înscriere la curs;
 • Copie după actul de identitate;
 • Liceu du profil real sau tehnic (liceu real profil mate-fizică-chimie și tehnic cu profil mecanic, liceu industrial/ diplomă de bacalaureat sau adeverință;
 • Contract persoană fizică;
 • Acord societate completat – Dovada plății cursului;
 • Adeverință de la medicul de familie;

 

– Onorariu: 400 lei/participant; grupe de 15 persoane.

 

2. Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – 80 ore – nivel MEDIU cod COR 325723

– Se adresează:

 • Celor numiți în funcție ca lucrători desemnați în domeniul Securității și Sănătății în Muncă sau celor doritori să obțină asemenea poziții;
 • Membrilor serviciilor interne și externe de prevenire și protecție;
 • Auditorilor interni în domeniul Securității și Sănătății în Muncă;
 • Tuturor celor care doresc să-și dezvolte cariera în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, inclusiv servicii externe;
 • Responsabililor cu Sistemele de Management Integrat care doresc să-și consolideze cunoștințele în domeniul Securității și Sănătății în Muncă;

 

– La ce te ajută în practică sau în carieră?

 • Numirea sau menținerea calității de lucrător desemnat în domeniul Securității și Sănătății în Muncă la diverse societăți;
 • Acces în structurile superioare din domeniul Securității și Sănătății în Muncă după parcurgerea unor cursuri suplimentare (curs de Evaluare a Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională);
 • Cercetarea evenimentelor ușoare; Efectuarea de audituri interne ale societății din punct de vedere al Securității și Sănătății în Muncă;
 • Dobândirea calității de personal de execuție în cadrul serviciilor externe de prevenire și protecție;

 

– Cerințe de acces la curs:

 • Cerere de înscriere la curs;
 • Copie după actul de identitate;
 • Postliceal tehnic, studii superioare de scurtă sau lungă durată tehnice/diploma de absolvire sau adeverință;
 • Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – nivel bază/certificat de absolvire;
 • Contract persoană fizică;
 • Acord societate completat;
 • Dovada plății cursului;
 • Adeverință de la medicul de familie;

 

– Onorariu: 800 lei/participant; grupe de 15 persoane

 

3. Evaluator de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională

Cui se adresează?

 • Tuturor celor care doresc să-și facă o meserie din Evaluarea de Riscuri de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională;
 • Șefilor serviciilor interne și externe de prevenire și protecție;
 • Medicilor de medicina muncii;
 • Inspectorilor de muncă;

 

La ce te ajută în practică sau în carieră?

 • Evaluări de Riscuri de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională;
 • Numirea în calitate de șef serviciu intern de prevenire și protecție în cadrul unității;

 

Cerințe de acces la curs:

 • Cerere de înscriere la curs
 • Copie după actuul de identitate
 • Studii superioare de scurtă sau lungă durată tehnice/diplomă de absolvire sau adeverință
 • Contract persoană fizică
 • Acord societate completat
 • Dovada plății cursului
 • Adeverință de la medicul de familie

 

Informații suplimentare

• Numărul minim de cursanți pentru o grupă este de 15 persoane.

• La cerere, în cazul în care grupa de cursanți are același tip de activitate suportul de curs se personalizează/adaptează după domeniul respectiv.

• Fiecare cursant, indiferent de cursul la care s-a înscris, beneficiază de o mapă care conține suportul de curs în format electronic, un bloc notes, pix și diferite formulare specifice fiecărui curs.

• Cursurile sunt ținute în săli dotate cu aparatură electronică de ultimă generație (proiector, sonorizare)

• Fiecare zi de curs are inclus 2 coffee break-uri