Noutăți


SSM feat. RSVTI- important!
23.06.2016

Nu uitați, în momentul când efectuați un control intern SSM, în unitățile dumneavoastră, nu uitați de instalațiile / echipamentele de ridicat / sub presiune aflate în procesul de muncă, fără autorizație sau fără personal manevrant calificat. Aceste aspecte sunt prevăzute și în HG 1146 / 2006.

 

Ce specifică hotărârea ?

  • Cerințe minime de SSM pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

 

Conform L 319 /2006:

  • Echipament de muncă este orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă. Art. 13 lit.q: să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

 

Deci: Echipament neautorizat = echipament cu pericol ridicat de accidentare !!!

Exemple:

  • instalații de ridicat (macarale, stivuitoare, transpaleta, vinciuri, palane, etc......)

  • instalații sub presiune (recipient stabil, cazane apa calda, arzatoare, etc....) ex. compresor))

  • Lipsă personal manevrant calificat și autorizat !!

 

Sancționare conform L 319/2006 art. 39(9) lit.i cuantum 5.000 - 10.000 Ron.

 

Pe șantiere: HG 300/2006 anexa 4 sec. 2 pt. 7.1 lit. d toate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie sa fie:

  • verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare.

 

Nu uitați și aceste aspecte legale, respectați legea.