Noutăți


INIȚIERE ÎN CURSUL NOSTRU DE PRIM AJUTOR!
01.02.2016

PLAN DE PREGĂTIRE PRIM AJUTOR DE BAZĂ

T= Teorie

P= Practică

Modul 1T

Recunoaşterea gravităţii şi a tipurilor de accidentări, comunicarea cu accidentatul, alegerea conduitei de prim ajutor.

    1T1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie privind aparatul  respirator şi circulator

    1T2. Siguranţa salvatorului

    1T3. Evaluarea primară a victimei pentru stabilirea gravităţii şi a conduitei de prim ajutor

Modul 2T

Conţinutul şi modul de utilizare a trusei de prim ajutor

    2T1. Descrierea conţinutului trusei de prim ajutor - Elementele permanente şi cele dispozabile

     2T2. Modul de utilizare şi situaţiile pentru care vor fi utilizate

    2T3. Întreţinerea şi completarea trusei de prim ajutor

Modul 3T

Comunicarea cu serviciile de urgenţă

    3T1. Lanţul supravieţuirii

Modul 4T

Aplicarea tehnicilor de prim ajutor

    4T1. Resuscitarea cardiopulmonară de bază (RCP)

    4T2. Hemostaza şi metode de hemostază

    4T3. Arsurile

    4T4. Electrocutarea

Modul 5T

Discuţii privind urgenţe medicale frecvente

    5T1. Epistaxis, lipotimie, reacţii alergice

Modul 6T

Utilizarea simulărilor practice în cadrul şedinţelor de instruire

    6T1. Pregătirea simulării

    6T2. Pregătirea manechinului pentru simulare

 

Modul 1P

Comunicarea

    1P1. Scurtă introducere privind comunicarea

    1P2. Joc de comunicare

Modul 2P

Utilizare trusă de prim ajutor

Modul 3P

Exerciţii practice

    3P1. Resuscitarea cardiopulmonară de bază

    3P2. Hemostază

    3P3. Transportul accidentatului

Modul 4P

Testare teoertică şi practică